Fundacja z Aspi-racjami

Dowiedz się więcej!

O Nas

Witamy w Fundacji z Aspi-racjami

Fundacja z ASPI-racjami powstała z inicjatywy i serc terapeutów i specjalistów, z myślą o dzieciach i młodzieży, a także dorosłych osobach z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu.
Mamy duże aspiracje. Naszym podopiecznym zapewniamy optymalne warunki rozwoju psychofizycznego. Wiemy, że dzięki temu podnosimy jakość ich życia. Dlatego też naszym głównym zadaniem jest:
• organizacja terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla ich rodziców i opiekunów,
• diagnozowanie i wspieranie w tych trudnych chwilach całych rodzin,
• inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
• pomoc społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych